ตัวอย่าง บัญชีคุม และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ตามรายงานในโปรแกรมระบบงานพัสดุ mypsd v.8

คลิกหัวข้อรายงานสารสนเทศตามต้องการเพื่อ Download ตัวอย่างรายงานครับ

http://mypsdasset.com

สนใจติดต่อ
อ.สุขุม แป้นศรี
Tel : 092-823-5619
ID Line : sukhum-th